Operation BIM
กับการสร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุล

ปัญหาสุขภาพ

Add Line ID : Bim100Line

รายการสุขและสวย โดย BIM100 ตอนที่ 8 ( เดือน ธันวาคม 2557 )

ช่วงที่ 1 คุณบัณฑิต ยุววัฒน์ ผู้มีปัญหามะเร็งปอด

ช่วงที่ 2 พบกันอีกครั้งกับความประทับใจของคุณทอง สานทอง ผู้ดูแลปัญหาข้อเข่าเสื่อมด้วยภูมิคุ้มกันที่สมดุล

ออกอากาศทางสถานี ฟ้าวันใหม่ ( Bluesky )

วันพฤหัสบดี ที่ 11 ธันวาคม 2557 เวลา 16.45 - 17.00 น.

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายการสุขและสวย โดย BIM100 ตอนที่ 7 ( เดือน ธันวาคม 2557 )

ช่วงที่ 1 คุณสุภาภรณ์ พลอยทับทิม ผู้มีปัญหาเอ็นหัวเข่าอักเสบ และปลายประสาทอักเสบ

ช่วงที่ 2 พบกันอีกครั้งกับความประทับใจของคุณแพรวพรรณ ทองก้อน ผู้ดูแลปัญหาภูมิแพ้ และปลายประสาทอักเสบด้วยภูมิคุ้มกันที่สมดุล

ออกอากาศทางสถานี ฟ้าวันใหม่ ( Bluesky )

วันอังคาร ที่ 9 ธันวาคม 2557 เวลา 16.45 - 17.00 น.

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายการสุขและสวย โดย BIM100 ตอนที่ 6 ( เดือน ธันวาคม 2557 )

ช่วงที่ 1 คุณประยงค์ เฮงและ ผู้มีปัญหาน้ำในหูไม่เท่ากัน

ช่วงที่ 2 พบกันอีกครั้งกับความประทับใจของคุณวิภา เกตสระ ผู้ดูแลปัญหาข้อเข่าเสื่อมด้วยภูมิคุ้มกันที่สมดุล

ออกอากาศทางสถานี ฟ้าวันใหม่ ( Bluesky )

วันที่ 7 และ 18 ธันวาคม 2557 เวลา 16.45 - 17.00 น.

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายการสุขและสวย โดย BIM100 ตอนที่ 5 ( เดือน ธันวาคม 2557 )

ช่วงที่ 1 คุณสรัญญา อุรบุญนวลชาติ ผู้มีปัญหาความผิดปกติจากการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

ช่วงที่ 2 พบกันอีกครั้งกับความประทับใจของคุณภัทรภร เมืองมนต์ ผู้ดูแลปัญหาข้อเข่าเสื่อมด้วยภูมิคุ้มกันที่สมดุล

ออกอากาศทางสถานี ฟ้าวันใหม่ ( Bluesky )

วันที่ 6 และ 16 ธันวาคม 2557 เวลา 16.45 - 17.00 น.

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายการสุขและสวย โดย BIM100 ตอนที่ 4 ( เดือน ธันวาคม 2557 )

ช่วงที่ 1 คุณวิไลลักษณ์ อึ้งพินิจ ผู้มีปัญหาภูมิแพ้ และไซนัสอักเสบ

ช่วงที่ 2 พบกันอีกครั้งกับความประทับใจของคุณนิรามัย ไชยวรรณา ผู้ดูแลปัญหาแผลในกระเพาะอาหารด้วยภูมิคุ้มกันที่สมดุล

ออกอากาศทางสถานี ฟ้าวันใหม่ ( Bluesky )

วันที่ 4 และ 14 ธันวาคม 2557 เวลา 16.45 - 17.00 น.

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายการสุขและสวย โดย BIM100 ตอนที่ 3 ( เดือน ธันวาคม 2557 )

คุณถิรดา ษิริพัฒน์ ผู้มีปัญหาข้อเข่าเสื่อม และไซนัสอักเสบ

ออกอากาศทางสถานี ฟ้าวันใหม่ ( Bluesky )

วันที่ 2 และ 13 ธันวาคม 2557 เวลา 16.45 - 17.00 น.

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายการสุขและสวย โดย BIM100 ตอนที่ 2 ( เดือน ธันวาคม 2557 )

ผลิตภัณฑ์ลดกระชับสัดส่วนจากงานวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ไทย โดย ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา

ออกอากาศทางสถานี ฟ้าวันใหม่ ( Bluesky )

วันที่ 3 , 5 , 8 , 10 , 12 , 15 , 17 และ 19 ธันวาคม 2557

เวลา 16.45 - 17.00 น.

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายการสุขและสวย โดย BIM100 ตอนที่ 1 ( เดือน ธันวาคม 2557 )

APCO กับการแก้ไขปัญหาเชื้อ HIV โดย ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา

ออกอากาศทางสถานี ฟ้าวันใหม่ ( Bluesky )

วันจันทร์ ที่ 1 ธันวาคม 2557 เวลา 16.45 - 17.00 น.

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ตารางออกอากาศรายการ BIM เดือน ธันวาคม 2557
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
How Cancer Can Be Cured.
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Allerginok ( อัลเลอจิน็อค ) / Garcinia ( การ์ซีเนีย )
เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสุขภาพสำหรับผู้ที่มีปัญหาภูมิแพ้อากาศ ประกอบด้วยสารที่มีคุณภาพสูงสุดจากมังคุด เสริมประสิทธิภาพด้วยสารธรรมชาติ คุณภาพสุดยอดจากผลไม้และธัญพืชที่มีคุณค่าโภชนาการสูง
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Germinok ( เจอมิน็อค ) / Garcinia ( การ์ซีเนีย )
เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสุขภาพสำหรับผู้ที่มีปัญหาการติดเชื้อโรค เช่น ไวรัส, แบคทีเรีย และเชื้อรา ประกอบด้วยสารที่มีคุณภาพสูงสุดจากมังคุด เสริมประสิทธิภาพด้วยสารธรรมชาติ คุณภาพสุดยอดจากผลไม้และธัญพืชที่มีคุณค่าโภชนาการสูง
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ulcinok ( อัลซิน็อค ) / Garcinia ( การ์ซีเนีย )
เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสุขภาพสำหรับผู้ที่มีปัญหาแผลในกระเพาะอาหาร และกรดไหลย้อน ประกอบด้วยสารที่มีคุณภาพสูงสุดจากมังคุด เสริมประสิทธิภาพด้วยสารธรรมชาติ คุณภาพสุดยอดจากผลไม้และธัญพืชที่มีคุณค่าโภชนาการสูง
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Balanc ( บาลานซ์ ) / Garcinia ( การ์ซีเนีย )
เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สูตรธรรมชาติ ได้จากการผสมสารธรรมชาติสุดยอด สรรพคุณจากผลไม้ และธัญพืชหลากชนิดเข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิดการเสริมประสิทธิภาพ (Synergytic) ในการปรับระดับภูมิคุ้มกันของร่างกายให้สมดุล
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BIM A ( บิม เอ ) / Arthrinox ( อาธริน็อกซ์ )
เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสุขภาพสำหรับผู้ที่มีปัญหาข้อเข่าอักเสบ ประกอบด้วยสารที่มีคุณภาพสูงสุดจากมังคุด เสริมประสิทธิภาพด้วยสารธรรมชาติ คุณภาพสุดยอดจากผลไม้และธัญพืชที่มีคุณค่าโภชนาการสูง
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BIM D ( บิม ดี ) / Diabenox ( ไดอาบีน็อกซ์ )
เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสุขภาพสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวาน ประกอบด้วยสารที่มีคุณภาพสูงสุดจากมังคุด เสริมประสิทธิภาพด้วยสารธรรมชาติ คุณภาพสุดยอดจากผลไม้และธัญพืชที่มีคุณค่าโภชนาการสูง
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

ศูนย์บริการลูกค้าสุขและสวย โดย BIM100

เลขที่ 99 ศูนย์การค้าเอสพลานาด ชั้น 3 ห้องเลขที่ 317 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 02-6464-800 , 02-6609-011 โทรสาร : 02-6412-734

อีเมล์ : member.bim100@gmail.com , member.bim100@yahoo.com

Copyright 2008 BY BIM100. All Rights Reserved.