ผู้ที่เคยมีปัญหาสุขภาพมะเร็ง

 

คุณธิรดา  บัณฑิดานุกูล

ผู้เคยเป็นมะเร็งหลังโพรงจมูก