ผู้ที่เคยมีปัญหาสุขภาพมะเร็ง

 

คุณทองหล่อ  แหยมเกตุ

ผู้เคยเป็นมะเร็งปากมดลูกลามไปกระเพาะปัสสาวะ