ผู้ที่เคยมีปัญหาสุขภาพมะเร็ง

 

คุณธันยวัชร์  เงินทาบ

ผู้เคยเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่