ผู้ที่เคยมีปัญหาสุขภาพมะเร็ง

 

คุณหว่อง ฮุยซุย

ผู้เคยเป็นมะเร็งโพรงจมูกลามไปต่อมน้ำเหลือง