ผู้ที่เคยมีปัญหาสุขภาพมะเร็ง

 

Mr.Nicholas Chia

ผู้เคยเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากระยะสุดท้าย