ผู้ที่เคยมีปัญหาสุขภาพมะเร็ง

 

คุณอนุศิษฏ์  ทองคำ

ผู้เคยเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่

 

สัมภาษณ์ ครั้งที่ 4

 

 

 

สัมภาษณ์ ครั้งที่ 3

 

 

 

สัมภาษณ์ ครั้งที่ 2

 

 

 

สัมภาษณ์ ครั้งที่ 1