ผู้ที่เคยมีปัญหาสุขภาพมะเร็ง

 

คุณบรรจง เคซีย์

ผู้เคยเป็นมะเร็งเต้านมระยะที่ 2

 

 สัมภาษณ์ ครั้งที่ 2

 

 

 

สัมภาษณ์ ครั้งที่ 1