ผู้ที่เคยมีปัญหาสุขภาพมะเร็ง

 

คุณสุเทพ แหวนทอง

ผู้เคยเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก ลามไปกระดูกไขสันหลัง

 

สัมภาษณ์ ครั้งที่ 4

 

 

 

สัมภาษณ์ ครั้งที่ 3

 

 

 

 

ความประทับใจของคุณสุเทพ แหวนทอง

สัมภาษณ์ ครั้งที่ 2

 

 

 

ความประทับใจของคุณสุเทพ แหวนทอง

สัมภาษณ์ ครั้งที่ 1