ผู้ที่เคยมีปัญหาสุขภาพมะเร็ง

 

คุณสุภัสสรา เอมเอก

ผู้เคยเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองลามไปกระดูกต้นขา

 

สัมภาษณ์ ครั้งที่ 3

 

 

 

สัมภาษณ์ ครั้งที่ 2

สกู๊ปสัมภาษณ์ ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทย

"มังคุดป้องกันมะเร็ง" ในรายการผู้หญิงถึงผู้หญิง ช่อง 3 แฟมิลี่

ออกอากาศ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559

 

 

 

สัมภาษณ์ ครั้งที่ 1