ผู้ที่เคยมีปัญหาสุขภาพมะเร็ง

 

คุณรภัสศา ฉลาดยิง

ผู้เคยเป็นมะเร็งหลังโพรงจมูก