ผู้ที่เคยเป็นมะเร็งแล้วหายด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์งานวิจัย

 

คุณอนุศิษฏ์  ทองคำ

ผู้เคยเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ตามหลักภูมิคุ้มกันที่สมดุล