ผู้ที่เคยเป็นมะเร็งแล้วหายด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์งานวิจัย

 

คุณอนุศิษฐ์ ทองคำ

ผู้เคยเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่