ผู้ที่เคยมีปัญหาสุขภาพซีสต์ และเนื้องอก

 

คุณกัลยาณี เตชะวันโต

ผู้มีปัญหาซีสต์ที่ทรวงอก