ผู้ที่เคยมีปัญหาสุขภาพซีสต์ และเนื้องอก

 

คุณชนิดา  กล้วยน้ำ

ผู้มีปัญหาซีสต์ที่มดลูกและกรดไหลย้อน