ผู้ที่เคยมีปัญหาสุขภาพซีสต์ และเนื้องอก

 

คุณศากุน ประภาโส

ผู้มีปัญหาข้ออักเสบรูมาตอยด์ และซีสต์ที่รังไข่