ผู้ที่เคยมีปัญหาสุขภาพซีสต์ และเนื้องอก

 

คุณยูนิต วงค์คำหาญ

ผู้มีปัญหาซีสที่เต้านม รังไข่ และกรดไหลย้อน