ผู้ที่เคยมีปัญหาสุขภาพเบาหวาน

 

คุณนับสาฮนิง  บินมูด

ผู้มีปัญหาเบาหวาน เกือบจะถูกตัดขาทิ้ง