ผู้ที่เคยมีปัญหาสุขภาพเบาหวาน

 

คุณธนกร โพธีโต

ผู้มีปัญหาเบาหวาน