ผู้ที่เคยมีปัญหาสุขภาพเบาหวาน

 

คุณวันทนีย์  ธรรมจำรัส

ผู้ดูแลแม่ที่เป็นเบาหวาน