ปัญหาสุขภาพเบาหวาน

 

คุณเกรียงไกร  ไม้เกตุ

ผู้มีปัญหาเบาหวานจนเกือบถูกตัดข้อเท้า