ผู้ที่เคยมีปัญหาสุขภาพเบาหวาน

 

คุณเจียมใจ  วารายานนท์

บุตรสาวผู้ดูแลคุณแม่ที่เป็นเบาหวาน