คุณมาริสา อรุณเวร

ผู้มีปัญหากรดไหลย้อน ปวดกระดูก ภูมิแพ้

 

คุณกนกจันทร์ ธนัชเกียรติสกุล

ผู้มีปัญหากรดไหลย้อน และข้อเข่าเสื่อม

 

คุณพรทิพย์ คงแก้ว

ผู้มีปัญหากรดไหลย้อน