ผู้ที่เคยมีปัญหาสุขภาพกรดไหลย้อน

 

คุณเฟื่องฟ้า หาสาสน์ศรี

ผู้มีปัญหากรดไหลย้อน