ผู้ที่เคยมีปัญหาสุขภาพกรดไหลย้อน

 

คุณโสภณ  หลายชูไทย

ผู้มีปัญหาแพ้อากาศ และกรดไหลย้อน