ผู้ที่เคยมีปัญหาสุขภาพกรดไหลย้อน

 

คุณสุวิน  ประสิทธิ์เมือง

ผู้มีปัญหากระเพาะอาหาร  และกรดไหลย้อน