ผู้ที่เคยมีปัญหาสุขภาพกรดไหลย้อน

 

คุณศิริกาญจน์ ปัฐวีวัฒนโชติ

ผู้มีปัญหาไมเกรน และกรดไหลย้อน