ผู้ที่เคยมีปัญหาสุขภาพกรดไหลย้อน

 

คุณธันยนันท์ หิรัญวรสิริ

ผู้มีปัญหากรดไหลย้อน และข้อเข่าอักเสบ