ผู้ที่เคยมีปัญหาสุขภาพกรดไหลย้อน

 

คุณศริญญา แพ่งสภา

ผู้มีปัญหากรดไหลย้อน กระเพาะปัสสาวะอักเสบ และติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ