ปัญหาสุขภาพกรดไหลย้อน

 

คุณชญาดา รัชกฤต

ผู้มีปัญหากรดไหลย้อน เบาหวาน และความดันโลหิตสูง