ผู้ที่เคยมีปัญหาสุขภาพกรดไหลย้อน

 

คุณธีราวัต อยู่มะเริง

ผู้มีปัญหากรดไหลย้อน