ผู้ที่เคยมีปัญหาสุขภาพกรดไหลย้อน

 

คุณจำเนียร  ชำนิเขตกิจ

ผู้มีปัญหาปลายประสาทขาอักเสบ และกรดไหลย้อน