ปัญหาสุขภาพกรดไหลย้อน

 

คุณภัทรฐิตา เทียบศรี

ผู้มีปัญหากระเพาะ และกรดไหลย้อน