ผู้ที่เคยมีปัญหาสุขภาพกรดไหลย้อน

 

คุณภัทรฐิตา เทียบศรี

ผู้มีปัญหากระเพาะ และกรดไหลย้อน