อาจารย์สมจิตต์  เกษรบัว

ผู้มีปัญหาข้อเข่าเสื่อม และรองช้ำ

 

คุณประภา บุนนาค

ผู้มีปัญหาข้อเข่าเสื่อม

 

คุณถิรดา ษิริพัฒน์

ผู้มีปัญหาข้อเข่าเสื่อม

 

สมบูรณ์  พุ่มศิริ

ผู้มีปัญหาข้อเข่าเสื่อม

 

อาจารย์จิตตานันท์ จรัสถิระรัตน์

ผู้มีปัญหาข้อเข่าเสื่อม

 

อาจารย์สัมพันธ์  สาลีผลิน

ผู้มีปัญหาข้อเข่าเสื่อม และหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท

 

อาจารย์สุภาพร ชัยดิลกลาภ

ผู้มีปัญหาข้อเข่าเสื่อม และนิ้วล็อค 

 

อาจารย์วิภา  เกตสระ

ผู้มีปัญหาข้อเข่าเสื่อม 

 

พ.ท.วิชาญ รสจันทร์

ผู้มีปัญหาข้อเข่าเสื่อม 

 

คุณปิยสิริ มโนสุทธิ

ผู้มีปัญหาข้อเข่าเสื่อม

 

คุณณรงค์วัฒน์  จรัสพุฒิพงศ์

ผู้มีปัญหาข้ออักเสบ

 

คุณศุทธิกานต์  เจริญหิรัญกฤตย์

ผู้มีปัญหาพังผืดที่ข้อมือ นิ้วล็อค และข้อเข่าเสื่อม

 

คุณสมจิตต์  จันทร์ตระกูล

ผู้มีปัญหาข้อเข่าเสื่อม

 

คุณขวัญใจ  ย้วยความดี

ผู้มีปัญหาข้อเข่าอักเสบ

 

คุณจันทนา  ไทรย้อย

ผู้มีปัญหาข้อเข่าเสื่อม