คุณสุภาภรณ์  พลอยทับทิม

ผู้มีปัญหาเอ็นหัวเข่าอักเสบ และปลายประสาทอักเสบด้วยภูมิคุ้มกันที่สมดุล

 

คุณถิรดา ษิริพัฒน์

ผู้มีปัญหาข้อเข่าเสื่อม และไซนัสอักเสบด้วยภูมิคุ้มกันที่สมดุล