คุณสัมพันธ์ สาลีผลิน

ผู้มีปัญหาข้อเข่าเสื่อม ปวดหลัง และเอว

 

คุณสัมพันธ์  สาลีผลิน

ผู้มีปัญหาข้อเข่าเสื่อม ปวดหลัง และเอว

 

คุณประภา  บุนนาค

ผู้มีปัญหาข้อเข่าเสื่อมด้วยภูมิคุ้มกันที่สมดุล

 

คุณพัฒนา  กนกนวพล

ผู้มีปัญหาข้อเข่าเสื่อมด้วยภูมิคุ้มกันที่สมดุล

 

คุณสุภาภรณ์  พลอยทับทิม

ผู้มีปัญหาเอ็นหัวเข่าอักเสบ และปลายประสาทอักเสบด้วยภูมิคุ้มกันที่สมดุล

 

คุณถิรดา ษิริพัฒน์

ผู้มีปัญหาข้อเข่าเสื่อม และไซนัสอักเสบด้วยภูมิคุ้มกันที่สมดุล

 

คุณอุไร  สุริยะยรรยง

ผู้มีปัญหาข้อเข่าเสื่อม และสะเก็ดเงิน

 

คุณวิริยา  จียะเกียรติ

ผู้มีปัญหาไมเกรน และข้อเข่าอักเสบ

 

คุณแถบ  เดชพิชัย

ผู้มีปัญหาข้อเข่าเสื่อม

 

คุณวิภา  เกตสระ

ผู้มีปัญหาข้อเข่า

 

คุณสมจิตต์  เกษรบัว

ผู้มีปัญหาข้อเข่าเสื่อม รองช้ำ และนิ้วล็อค

 

คุณอภิรพร  บุญสุข

ผู้มีปัญหาลูกสะบ้าหัวเข่าเสื่อม

 

คุณประภาพันธ์  อรุณไพศาลสิน

ผู้มีปัญหาข้อเข่าอักเสบ

 

คุณศุทธิกานต์  เจริญหิรัญกฤตย์

ผู้มีปัญหาพังผืดที่ข้อมือ นิ้วล็อค และข้อเข่าเสื่อม

 

คุณพัชราภรณ์  แสงนาค

คุณแม่ผู้มีปัญหาข้อเข่าเสื่อม