คุณจรัสลักษณ์  วรธรรมดุษฎี

ผู้มีปัญหาข้อเข่าเสื่อม

 

คุณเฟื่องฟ้า  หาสาสน์ศรี

ผู้มีปัญหากรดไหลย้อน ภูมิแพ้ และข้อเข่า

 

คุณขวัญใจ  ย้วยความดี

ผู้มีปัญหาข้อเข่าอักเสบ สัมภาษณ์ครั้งที่ 2

 

คุณสมหมาย วรรณเวช

ผู้มีปัญหาภูมิแพ้ และข้อเข่า

 

คุณธันยนันท์   หิรัญวรสิริ

ผู้มีปัญหากรดไหลย้อน และข้อเข่าอักเสบ

 

คุณภัทรภร  เมืองมนต์

ผู้มีปัญหาข้อเข่าเสื่อม

 

คุณสุจินดา  สายแสงทอง

ผู้มีปัญหาเบาหวาน ลูกสะบ้าหัวเข่าเสื่อม และข้ออักเสบจากเก๊าท์

 

คุณฐิติมา ศุภลักษณ์

ผู้มีปัญหาข้อเข่าเสื่อม

 

คุณวิภา  เกตสระ

ผู้มีปัญหาข้อเข่าเสื่อม ซีสต์ที่นิ้วมือ และต้อลม

 

คุณเจนจิรา  มีมานะ

ผู้มีปัญหาซีสต์ที่ใต้แขน ปวดข้อเข่า ซีสต์ที่เต้านม และหมอนรองกระดูก

 

คุณจิตตานันท์  จรัสถิระรัตน์

ผู้มีปัญหาข้อเข่า

 

คุณประภา  บุนนาค

ผู้มีปัญหาข้อเข่าเสื่อม

 

คุณธนพร  โชคนาคิน

ผู้มีปัญหาข้อเข่า

 

คุณนิ่มน้อย  เกิดรัตนศักดิ์

ผู้มีปัญหาอ่อนเพลียง่าย ป่วยบ่อย ปวดหลัง และข้อเข่าภายหลังการทำงาน 

 

คุณถิรดา  ษิริพัฒน์

ผู้มีปัญหาข้อเข่าเสื่อม สัมภาษณ์ ครั้งที่ 1