สพ.ญ.อรสา ยอดศรี

ผู้มีปัญหาภูมิแพ้ และข้อเข่า

 

คุณณัฎฐรี เอื้อพฤกษยานนท์

ผู้มีปัญหาข้อเข่า

 

ตอนพิเศษ เรื่องข้อเข่าเสื่อม

โดย รศ.ดร.ศิริวรรณ องค์ไชย

 

คุณทอง สานทอง

ผู้มีปัญหาข้อเข่าเสื่อม

 

 

คุณสุภาวดี คำพร้อม

ผู้มีปัญหาข้อเข่า 

 

คุณประภาพันธ์ และคุณสินพงศ์  อรุณไพศาลสิน

คู่สามีภรรยาที่มีปัญหาข้อเข่าเสื่อม ส้นเท้าอักเสบและปวดศีรษะ

 

คุณพัฒนา  นารีจันทน์

ผู้มีปัญหาข้อเข่า 

 

Mr.Jay Wisecarver

ผู้มีปัญหาภูมิแพ้ ปวดเข่า ปวดตามตัวจากการเล่นกีฬา

 

คุณบัวหลวง อยู่ยืน

ผู้มีปัญหาข้อเข่าอักเสบ และแผลในกระเพาะอาหาร

 

คุณกฤษณา พูลทวีธรรม

ผู้มีปัญหาข้อเข่าเสื่อม

 

คุณขวัญใจ ย้วยความดี

ผู้มีปัญหาข้อเข่าอักเสบ สัมภาษณ์ครั้งที่ 1

 

คุณสมหมาย วรรณะเวช

ผู้มีปัญหาภูมิแพ้และข้อเข่า

 

คุณฐิติวัฒน์ บุตรร่ม

ผู้มีปัญหาข้อเข่าเสื่อม

 

คุณสุรพล  วรารักษ์

ผู้มีปัญหาข้อเข่าเสื่อม

 

คุณวิริยา  จียะเกียรติ

ผู้มีปัญหาไมเกรน บ้านหมุน และข้อเข่า สัมภาษณ์ครั้งที่ 1