คุณพัฒนา ศรีวะรมย์

ผู้มีปัญหาริดสีดวงทวาร ข้อเข่าเสื่อม

 

คุณกนกจันทร์ ธนัชเกียรติสกุล

ผู้มีปัญหากรดไหลย้อน และข้อเข่าเสื่อม

 

คุณรัตนาพร ฤทธิสนธิ์

ผู้มีปัญหาข้อเข่าเสื่อม ไมเกรน และหวัด

 

คุณวงศพัทธ์ หอมบุญญาศักดิ์

ผู้มีปัญหาไซนัสอักเสบ และข้อเข่าเสื่อม

 

คุณแจ๋ว มะโนน้อม

ผู้มีปัญหาไมเกรน และข้อเข่าเสื่อม