ผู้ที่เคยมีปัญหาสุขภาพข้อเข่าเสื่อม

 

คุณจันทร์เพ็ญ สุขเกษม

ผู้เคยเป็นปัญหาข้อเข่าเสื่อม