ผู้ที่เคยมีปัญหาสุขภาพข้อเข่าเสื่อม

 

คุณธนพร จิตต์แผ้ว

ผู้เคยเป็นปัญหาข้อเข่าเสื่อม