ผู้ที่เคยมีปัญหาสุขภาพข้อเข่าเสื่อม

 

คุณประภา บุนนาค

ผู้เคยเป็นปัญหาข้อเข่าเสื่อม