ผู้ที่เคยมีปัญหาสุขภาพข้อเข่าเสื่อม

 

คุณสมจิตต์ จันทร์ตระกูล

ผู้เคยเป็นปัญหาข้อเข่าเสื่อม