ผู้ที่เคยมีปัญหาสุขภาพข้อเข่าเสื่อม

 

คุณสัมพันธ์ สาลีผลิน

ผู้เคยเป็นปัญหาข้อเข่าเสื่อมและหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท