ผู้ที่เคยมีปัญหาสุขภาพข้อเข่าเสื่อม

 

อาจารย์สุภาพร ชัยดิลกลาภ

ผู้มีปัญหาข้อเข่าเสื่อม และนิ้วล็อค