ผู้ที่เคยมีปัญหาสุขภาพข้อเข่าเสื่อม

 

อาจารย์สัมพันธ์  สาลีผลิน

ผู้มีปัญหาข้อเข่าเสื่อม และหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท