ผู้ที่เคยมีปัญหาสุขภาพข้อเข่าเสื่อม

 

อาจารย์จิตตานันท์ จรัสถิระรัตน์

ผู้มีปัญหาข้อเข่าเสื่อม