ผู้ที่เคยมีปัญหาสุขภาพข้อเข่าเสื่อม

 

สมบูรณ์  พุ่มศิริ

ผู้มีปัญหาข้อเข่าเสื่อม