ผู้ที่เคยมีปัญหาสุขภาพข้อเข่าเสื่อม

 

อาจารย์สมจิตต์  เกษรบัว

ผู้มีปัญหาข้อเข่าเสื่อม และรองช้ำ