ผู้ที่เคยมีปัญหาสุขภาพไมเกรน

 

คุณกัลยกร ยลประเวส

ผู้มีปัญหาปวดประจำเดือน และไมเกรน